Sisene kasutajana

Anneta TNP Toetusfondi

Toeta siin Vaba Eesti Sõna!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Otsing

Digiteeritud eesti ajalehed

digilehed

Arhiiviprojektide konkurss on suunatud väliseesti vaimse ja ainelise kultuuripärandi kogumisele, säilitamisele, kättesaadavaks tegemisele ja uurimisele. See hõlmab nii suulist kui ka esemelist pärandit, sh rahvaluulet, elulugusid ja mälestusi, muusikalist traditsiooni, dokumente, fotosid, auviseid, trükiseid, kunstiteoseid jm.

 

Arhiiviprojekte toetatakse riikliku programmi „Rahvuskaaslaste programm (2014-2020)“ meetme „Väliseesti kultuuripärandi kogumise, säilitamise ja kättesaadavaks tegemise toetamine“ raames. Meetme peaülesanne on soodustada väliseesti kultuuripärandi säilimist ja avatust kasutajatele, sõltumata pärandi kuuluvusest (riiklikus või eraomandis) või asukohast (Eesti, väliseesti kogukonnad, asukohamaade mäluasutused) vastavalt asukohamaa seadustele ja arhiivinduse headele tavadele.

 

Rahvuskaaslaste programmi arhiiviprojektide konkursile võib esitada projekte, mille peamine eesmärk on väliseesti kultuuripärandi säilitamine ja kogumine ning mille tulemit saab avalikkus mitteärilistel eesmärkidel vabalt kasutada (mh laienevad sellisele tulemile mäluasutusse üleandmisel autoriõiguse vabakasutuse sätted).

 

Konkursi läbiviimist korraldab Rahvusarhiiv, arhiiviprojektide tegevusi finantseeritakse riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu. Toetust saavad taotleda juriidilised ja füüsilised isikud üle maailma.

 

2018. aasta taotlusvoor on avatud! Taotluste esitamise tähtaeg on 19. veebruar 2018 (kaasa arvatud).

 

Arhiivikomisjon otsustab toetuse saajad taotlustähtajale järgneva paari nädala jooksul, kõikide konkursil osalenutega võetakse ühendust. 2018. aastal on toetusteks eraldatud 149 960 eurot. Toetus on ettenähtud kasutamiseks 2018. aasta jooksul.

 

Taotluse esitamiseks ja hilisemaks aruandluseks vajalikud vormid on leitavad rahvusarhiivi veebilehelt: http://www.ra.ee/projektid-ja-koostoo/rahvuskaaslasteprogramm/

 

Konkursile esitatud taotlusi hindab komisjon, mille koosseisu kuuluvad: Mart Orav (ajakiri Akadeemia, komisjoni esimees), Andero Adamson (Haridus- ja Teadusministeerium, komisjoni aseesimees), Martin Eessalu (Haridus- ja Teadusministeerium), Sirje Karis (Eesti Ajaloomuuseum), Lea Kõiv (Tallinna Linnaarhiiv), Ilme Mäesalu (Muinsuskaitseamet), Priit Raudkivi (Tallinna Ülikool), Priit Rohtmets (Tartu Ülikool) ja Jüri Viikberg (Tallinna Ülikool).

 

Komisjon teeb ettepaneku rahvuskaaslaste programmi nõukogule toetuse saajate ja toetuse suuruse kohta hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluste esitamise tähtaega. Otsused kinnitab rahvuskaaslaste programmi nõukogu.

 

2017. aastal toetati 40 projekti, 2016. aastal toetati 43 projekti. Lähemat infot projektidest ja eelnevate aastate toetuste saajatest leiab rahvusarhiivi kodulehelt.

http://www.ra.ee/projektid-ja-koostoo/rahvuskaaslasteprogramm/

Tellimine

"Vaba Eesti Sõna" PDF-i täisversioon on tasuline. Kasutajakonto saamiseks tuleb täita tellimus. Maksmise ja tellimise info vaata sisukorrast Lehe tellimine. Tasuda saate krediitkaardiga PayPal'i kaudu siit.

Full PDF version of the paper costs $60 per year. To open your account, please click for more info Lehe tellimine. You can pay directly through PayPal. This is the safer, easier way to pay online.

Toeta ajalehte

Toeta siin Vaba Eesti Sona!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Eesti Rahvuskomitee

eanc logo

NY Eesti Maja

em logo

NY Eesti Kool

nyek logo

Eesti Abistamiskomitee

erc logo

Järvemetsa Fund

2014 metsavaim

ESFUSA

eutf logo

Eesti Arhiiv USA's

eausa logo

LA Eesti Maja

laem logo

Kanada Metsaülikool

metsaulikool logo