Sisene kasutajana

Anneta TNP Toetusfondi

Toeta siin Vaba Eesti Sõna!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Otsing

Digiteeritud eesti ajalehed

digilehed

IMG 0438

Eesti skaut- ja gaidjuhid kogunesid Järvemetsal (Jackson, NJ) aastakoosolekuteks 13. oktoobril. Foto aukonsul J. Kaivu-nimelise Peamaja taustal: 1. rida (v-p.): ngdr Liisa Mai Karuks, ngdr Linda Kangro, gdr Leena Kangro, EGM USAs juht ngdr Hillevi Ets, ESM USAs juht skm Gunnar Tamm, nskm Ivan Kavoleff, gj Viktoria Hallikäär, gj Merike Kangro, skm Allan Laupa, ESL peaskaut skm Rein Linask; 2. rida: ngdr Ilo-Mai Kurrik, ngdr Karin Ashford, ngdr Ellen Müürsepp, ngdr Lea Kiik, pr Linda Linask, ngdr Katrin Pillion, pr Helvi Kiik-Jester, skm Leelo Linask, nskm AJ Laupa, hj Andrus Maandi, skm Mart Kobin (ESGSSL USAs esimees), nskm Silver Laur, skm Toomas Kilm, pr Katrin Roomann, pr Virve-Kai Bulla. Foto: skm Rein Linaskz

 

Eesti Vabariigi sajandal juubelil on põnev mõelda, et ka eesti skautide ja gaidide malevad USAs hakkavad juba soliidsesse ikka jõudma. 

 

Tõepoolest, 13.-14. oktoobril pidas Eesti Skautide Malev USAs oma 69. aastakoosolekut. Ajal, kui skautlus ja gaidlus oli okupeeritud Eestis keelatud, viidi truult edasi eesti traditsioone ning skaudi-gaidi liikumiste aateid väljaspool Eestit. Saab ka Vabariigi 100. aastal tunnistada, et USA ja Eesti vaheline vendlus eesti skautluse ringis on kasvamas ning skautlus-gaidlus on endiselt ühendamas eesti noori üle riigipiiride.

 

USA malevate gaid- ja skautjuhid kogunesid laupäeva hommikul lipuheiskamiseks Järvemetsale, kus tervitasid neid EGM USAs juht ngdr. Hillevi Ets ja ESM USAs juht skm Gunnar Tamm. Alustati palvega, mille sõnas nksm Ivan Kavoleff ning heisati lipud, lauldes esimese salmi Eesti lipulaulust. Kohal oli Eesti Skautide Liidu peaskaut skm. Rein Linask, kes oma-poolses tervituses soovis osalejatele head kosstöövaimu ning palus koosolekul meeles pidada aastaringset programmi. Kirjalikke tervitusi oli saabunud Kanadast välis-Eesti Gaidide Liidu peagaidilt gdr Ingrid Kütilt ning Kanada Eesti Skaut- ja Gaidmaleva juhilt nksm. Aleks Kivilt. Soojad sõnad ning tervitused saabusid ka gaider Urve Põhilt Floridast ning endiselt ESM USAs juhilt nksm Mart Kuhnilt.

 

Aastakoosolekute tööpäev on intensiivne, selle kergendamiseks esitas skm Gunnar Tamm skautjuhtide nimel gaidperele ka loomingulise väljakutse: ühiskoosolekute lõpuks tuli valmis dekoreerida kingitud kõrvits ning esitada zhüriile hindamiseks. Ka skautperele anti sama  ülesanne. Väljakutse võeti põnevusega vastu ning zhüriisse valiti köögi pererahvas.

 

Hüüti energiliselt “Game on!” ja nii algasidki töökad, energilised ja arukad koosolekud.

 

Suuremaks tulemuseks oli muidugi 2018-2019 tegevuse raamkava ja malevate staapide valimised (vaata kõrvalolevat kasti). Täpsustusteks ning täiendusteks vaadata www.jarvemetsa.org 

 

Tegevuste ülevaated ning tulevikuplaanid

 

Gaidjuhid pidasid arutelud Peamaja sinises saalis. Arutati möödunud aasta tegevusi ja suvelaagriga seonduvaid soovitusi. 

 

Skautjuhid täitsid omakorda hubase skaudimaja, mille akendest avanes ilus vaade juba punakateks muutunud mustika-põõsastega kaetud küngastele kõverate mändide all. Lauldi skautide hümni ning meenutati leinaseisakuga varalahkunud staabiliiget nksm Neeme Markust. Koosolek oli sisukas; arukalt käsitleti eelmise aasta tegevuskava ning pandi ette tegevusi tulevaks aastaks. 2017-2018. a. malevajuhi kt skm Gunnar Tamm esitas ülevaate suurematest tegevustest: Jüripäeva aktus, osalus lektoritena EABSi korraldatuid Kajakate koolitusprogrammil, suvelaager “Mesipuu” ning kontaktid skautide ja gaididega kodu-Eestis, sh üks noor skautjuht esindas malevat nädalaks Eesti Gaidide Ühingu korraldatud “Südame matkal” Eestis.

 

Skautlus on aastaringne tegevus ning Eesti juubeli aastal oli märgatavalt palju püsitegevust üksustes. Kuigi ESM-l USAs on hetkel vaid kaks tegevüksust, Viiking (NY) ja Vikerlased (CT), nende tegevusteks tullakse kokku Connecticuti, Massachusettsi, Marylandi, New Jersey, New Yorgi ning Pennsylvania osariikidest. On ka üksikskaute, kes ühinevad maleva ja üksuste tegevustega. Üksuste juhtide (Viiking, hj Siim Vanaselja; Vikerlased, skm Leelo Linask) kirjutatud aruannetest sai teada, et tegevus nii NYi hundudel kui ka CT skautidel on tihe ja töökas, ning kooskõlas ka ameerika skautide organisatsioonidega. Viidi läbi nii akadeemilisi, praktilisi, seiklusrohkeid kui ka oskusi teritavaid katseid, väljasõite ja nädalalõpulaagreid. Raporteeriti, et ka skautjuhid on läbinud vastavad treeningud.

 

Sel aastal keskendus NY Viiking noorte liikmete registreerimisele, pakkudes lõbusaid tunde ja väljasõite (nt. vaadati Red Bulls’i jalgpalliklubi mängu, õpiti golfi mängima, peeti piknikud jne). CT Vikerlastest skaudid panid rõhku skautlike oskuste tugevdamisele, juhtimiskogemustele ning üksuse ajaloo- ja sealt saadud tarkustele – oli vahva, et CT skaudid korraldasid ka “Asutajaliikmete päeva”: Koos vanemate vikerlaste vendadega ja isegi mõne asutajaliikmega uuriti 60+ aastat koostatud tegevusraamatuid ning jagati tarkusi ja jutte kogutud skaudiradadelt. Rõhk skautluses on juhtimisoskuste arendamisel ja enda- ning ühiskonna täiendamisel. Vikerlased löövad kaasa heategevuses ning eesti ühiskonnas nii palju kui võimalik. Koosolekul avaldati heameelt, et üksused pingutasid koos üritusi ette võtta, nt matk Bear Mountaini metsas (NY’is) ning suusapäev Butternut’il (Massachusetts’i osariigis). Tänati tegevjuhte, liikmeid ja abilisi.

 

Programmi kohaselt kulmineeruvad koondused ja nädalalõpulaagrid suvelaagriga. Skautlaagrijuht nksm Ivan Kavoleff andis ülevaate laagrist (EV 100 juubeliaasta suvelaagri nimi oli ”Mesipuu”) ning tutvuti ka all-laagri juhtide aruannetega. Laagrijuht märkis, et skautluse vaim oli sel aastal kõrgel tasemel ning avaldas veendumust, et tänu noorte alllaagrijuhtide pühendumisele ja skautlikule eeskujule. Noored said ka energiat ja tahet mitmelt skautlus-keskselt tseremoonialt, mida laagriajal pidulikult läbi viidi. Oli ka rõõm, et kolm noort skauti kasutasid võimalust suvelaagri ajal anda skauditõotus. Juhtide arutelus tehti soovitusi laagri (ja teiste programmide) tegevuse ja planeerimise suhtes, kirjeldati õnnestumisi ja puudujääke ning tänati abilisi. Laagrijuht mainis eraldi head koostööd gaidlaagri juhi gj Viktoria Hallikäärega ning all-laagri juhtidega. Mainiti ka Põhja New Jersey Sõprade Seltsi liikme Rich Lepiku lahkust ja vahvat panust laagrile: ta tõi isiklikult kohale mesilaste ja mesipuu väljapaneku ning kümneid galloneid kuldset kohalikku mett. Mitmeid aastaid oleme olnud armsa medõe Karin Ulm Musta valvsa silma ja oskusliku valve all laagris ning sel aastal oli laagris tore selles ametis näha uut ja samuti sõbralikku õde, Kristine Geary’t. Aitäh teile! Maleva juhtkond leidis, et praegune noor juhtkond oli innustav ja energiline ning staap avaldas selle puhul kiitust Ivanile ja meeskonnale. Pole ime, et mitmed hundud ja skaudid on pärinud, miks skautlaager ei saaks kesta kaks nädalat ühe asemel!

 

Koosolekud kestsid edasi, arutleti tegevuste ja ala rahastamist, Järvemetsa korrashoidmist, rõhutati tavatalguliste vajadust. Tänati Eesti Skaudi ja Gaidisõprade Seltside Liitu, eesotsas skm Mati Kobinaga. Juhtide seas oli üksmeel, et 2018 suvelaagri valupunkt oli laagri lõpul perede kiire ja ka varajane laagrist lahkumine. Kõigile meeldetuletuseks, laagriala tuleb teha nii korda, et ka järgmise laagrielaniku või külastaja jaoks oleksid metsa-alune, laagriplatsid ning hooned puhtad ja valmis kasutamiseks. 

 

Lõunaks olid perenaised sügisilmale kohaselt valmistanud maitsva ja vürtsika supi. Tegi seest soojaks küll! Nende teha oli ka õhtusöök – aitäh pererahvas – pr. Virve- Kai Bulla, pr. Linda Linask, pr. Katrin Roomann! Vahepeal olid ka kohale ilmunud mõned tehnilise meeskonna liikmed metsatöid tegema. Täname huvi eest!

 

Üheskoos ollakse sõprusringis

 

Gaid-skautjuhtide ühiskoosolekul keskenduti malevate suvelaagri tegevusele ning rahalistele aruannetele. Arutati, kuidas ka paremini laagri kokkupakkimist läbi viia ning kinnitati vajadust kaasata ka lapsi ja lastevanemaid enne nende laagrist lahkumist. Laagri registraator ja raamatupidaja Helvi Kiik-Jester oli teinud suurt ja head tööd. 

 

Järgmise suvelaagri kuupäevadeks määrati 10.-18. august. Jüripäeva aktus ja lõuna on 28. aprillil 2019. Aastakoosolekud peetakse 19.-20. oktoobril. ESGSSL USAs esimees skm Mart Kobin võttis sõna tutvustamaks Järvemetsa vajadusi, rõhutades, et lisaks suurte projektide talgulistele ja meistritele on vaja tavatööde jaoks käsi laagrieelsel talgupäeval – mõned lihtsad, aga aeganõudvad tööd vajavad tegemist vahetult enne laagri algust.

 

Enne koosoleku lõppu võttis sõna Eesti Abistamiskomitee Ühendriikides esimees Toomas Kilm, andes edasi toetustsheki vastavalt ESGSSL’i toetustaotlusele. Nii ESM ja EGM võtsid ka tänuga vastu toetused nende organisatsioonide programmide heaks. Tänu selliste organisatsioonide lahketele toetustele ja ka üksikisikute abile saavad edasi kasvada ja areneda meie skautide ja gaidide programmid eesti noorte ja ühiskonna heaks. Tuhat tänu!

 

Nagu oma aruandes mõtiskles skautlaagri juht: on peagi võimatu mõelda tänase, mineviku või tuleviku skaudirajale, ilma et meenutaks ka neid, kes on seda teed aidanud rajada ning neid, kes kuigi täna ehk kaugel valgustavad seda teed meile edasi. Tänu eelkäijatele ning kaugelelavatele pereliikmetele! Koosoleku lõpetuseks lauldi sõprusringis hoogsalt laulu Lakewoodi liivast, pühendatud hiljuti lahkunud lugupeetud gdr Irene Verderi mälestuseks.

 

Aaaaa, jah! Kõrvitsakonkursi võitja! Peale pikka kaalumist teatas peakokk, et võitjaks tuli gaidjuhtide esitatud kõrvits, mis oli koosolekute ajal andekalt kasvanud tähelepanelikuks ja täiskasvanuks, lausa vormiriietunud skautjuhiks. Skautide esitatud kõrvits hõõguvate skaudiliilia ja gaidiristikheinaga jäi õhtuks küünlavalgusega kumama.

 

skm Leelo Linask

 

ESM USAs ja EGM USAs 2018-2019 ühistegevuse raamkava Järvemetsal

 

Jüripäeva tähistamine 27. - 28. aprillil 2019

 

Malevate suvelaager 10. - 18. augustil 2019

 

Aastakoosolekud 19. - 20. oktoobril 2019

 

Vaata ka www.jarvemetsa.org

 

Eesti Skautmalev (ESM) USAs

 

Staap:

malevajuht: skm Gunnar Tamm  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

maleva abijuht: nskm Ivan Kavoleff

 

maleva kirjatoimetaja: skm Leelo Linask  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

maleva laekur: skm Toomas Kilm

 

Järvemetsa hooldaja: skm Mati Kobin

 

varustusjuht: nksm AJ Laupa

 

liikmed: nskm Silver Laur, hj Andrus Maandi

 

Üksuste juhid:

Eesti skautüksus Connecticutis Vikerlased, skm Leelo Linask ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

Eesti skautlipkond New Yorgis Viiking, hj Siim Vanaselja ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

Eesti Gaidmalev (EGM) USAs 

 

Juhatus:

malevajuht: ngdr Hillevi Ets  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

maleva abijuht: gdr Leena Kangro

 

maleva sekretär: ngdr Linda Kangro  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

maleva laekur: ngdr Katrin Pillion

 

liikmed:gdr Urve Põhi, ngdr Karin Ashford

 

Üksuste juhid:

Baltimore’i gaidüksus Tormitütred, juht gdr Tiina Ets

 

Connecticuti gaidüksus Põhjatütred, juht ngdr Ellen Müürsepp

 

Lakewoodi gaidüksus Kungla, juht ngdr Liisa-Mai Karuks

 

New Yorgi gaidüksus Linnutee, gj IloMai Kurrik

 

Üksikgaidide juhid:

ngdr Anneliis Kuusik, ngdr Anne Holda

 

 

Tellimine

"Vaba Eesti Sõna" PDF-i täisversioon on tasuline. Kasutajakonto saamiseks tuleb täita tellimus. Maksmise ja tellimise info vaata sisukorrast Lehe tellimine. Tasuda saate krediitkaardiga PayPal'i kaudu siit.

Full PDF version of the paper costs $60 per year. To open your account, please click for more info Lehe tellimine. You can pay directly through PayPal. This is the safer, easier way to pay online.

Toeta ajalehte

Toeta siin Vaba Eesti Sona!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Eesti Rahvuskomitee

eanc logo

NY Eesti Maja

em logo

Eesti Abistamiskomitee

erc logo

Järvemetsa Fund

2014 metsavaim

ESFUSA

eutf logo

Eesti Arhiiv USA's

eausa logo

LA Eesti Maja

laem logo

Kanada Metsaülikool

metsaulikool logo