Sisene kasutajana

Anneta TNP Toetusfondi

Toeta siin Vaba Eesti Sõna!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Otsing

Digiteeritud eesti ajalehed

digilehed

ERKÜ XX Esinduskogu esimesel koosolekul arutati Ameerika eestlaskonna tulevast tegevust

Suvekuudel Ühendriikide eestlaskonna poolt valitud ERKÜ (Eesti Rahvuskomitee Ameerika Ühendriikides) XX Esinduskogu kogunes oma esimesele koosolekule Washington Baltimore lennujaama ligiduses asuvas Westin hotellis.

Kahepäevasel koosolekul toimus palju. Ühendriikide eestlaskonda huvitav ja puudutav Rahvuskomitee tegevuskava  avaldatakse VES-is võimalikult peatselt.

35 valitud esindajast olid kohal 32. Kutsutud olid ka kandidaadid Aleksander Lamvoi, Edward Sisas, Ma-ret Sisas, Ave Sambla-Bar-ker ja Epp Meisner.

ERKÜ esimeheks valiti Esinduskogu poolt ühel meelel Marju Rink-Abel. Juhatusse valiti: Ülle Ederma, Arne Kalm, Gilda Karu, Siret Kork, Eliko Pedastsaar, Erik Puskar, Siiri Sutt, Eric Suuberg, Ilmar Vanderer, Viiu Vanderer ja Airi Vaga. Asemikeks Arved Plaks, Krista Altok Tassa, Monika Orumaa Craig.

Esinduskogule järgnenud juhatuse koosolekul jagati ametid juhatuseliikmete vahel järgnevalt: abiesimees Eric Suuberg, sekretär Ülle Ederma, laekur Siret Kork, abilaekur Erik Puskar.

Revisjonikomisjoni valiti esinduskogu poolt Jaak Pedak, Katrin Eliste ja Anti Küünal, asemik Ylo Anson.

Esmakordselt katsutakse rakendada kõik Esinduskogu liikmed tegevusse. Selleks otstarbeks tegi eelmine juhatus nimekirja loodavatest komiteedest ja nende ülesannetest.

ERKÜ komiteed:

1. Välissidemete komitee, mille liikmete ülesanne on ERKÜ esindamine, kontakti hoidmine ja informatsiooni jagamine teistele organisatsioonidele, osalemine kongressidel, koosolekutel ning sidepidamine Eesti esindustega Ühendriikides ning Ameerika valitsusega;

2. Side USA eestlastega komitee, mille ülesanne on pidad sidet Ameerika eestlastega, eesti majade ja eesti organisatsioonidega koostöös piirkonna direktoritega;

3.  Noorsootöö ja koolide komitee, mille ülesanne on arendada kontakte ameerika eesti koolidega, eesti skautide ja gaididega, laste laagritega jt. noori haaravate tegevustega;

4. Kultuuri ja ajaloo komitee, mille ülesanne on ERKÜ ajaloo ja arhiivimaterjalide organiseerimine ja avaldatava materjali trükki toimetamine.

5. Informatsiooni komitee, mille ülesanne on informatsiooni jagamine ERKÜ kohta, ERKÜ tegevusest kirjutamine ja avaldamiseks toimetamine, kodulehekülje uuendamine, ERKÜ informatsiooni panemine Facebook'i jne.;

6.  Strateegia komitee, mille ülesanne on esitada ettepanekuid ERKÜ struktuuri ja tegevuse uuendamiseks ja tõhustamiseks, kindlustamaks kaugenägelikult ERKÜ kestvust ja järjepidevust;

7. Finantskomitee, mille ülesanne on vastav tegevus finantsalal, toetused ja nende edastamine komiteedele, õigeaegne tulumaksuvormide valmistamine ja sissesaatmine, arvete maksmine, korjandusaktsioonide läbiviimine ja muu vastav;

8. Administratiivkomitee, mille liikmete ülesanne on ERKÜ administratiivne asjaajamine.

Mainitud komiteede juhataja on üks ERKÜ juhatuse liige ning teised komitee liikmed kas juhatusest või Esinduskogust liikmete soovide kohaselt. Välissidemete komitee esimees on Marju Rink-Abel; Side USA eestlastega komitee juhataja on Gilda Karu; Noorsoo ja koolide komitee Ilmar Vanderer; Kultuuri ja ajaloo komitee Airi Vaga; Informatsiooni komitee Eliko Pedastsaar; Strateegia komitee tegevust juhib Arne Kalm; Finantskomitee Siret Kork ja Administratiivkomitee tegevust juhib Ülle Ederma.

ERKÜ kuulub mitmesse organisatsiooni, millesse valiti või määrati esindajaid:  Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu juhatusse valiti Marju Rink-Abel ja Ülle Ederma, asemik Aleksandr Lamvol, lisaks kolm esindajat – Juhan Simonson, Jüri Linask ja Maia Linask, asemikud Kersti Linask ja Kärt Ulman. Ühendatud Balti Ameerika Komitee juhatusse kinnitati Lya Karm ja Jaak Pedak, asemik Siret Kork. Eesti Arhiivis esindavad ERKÜ-t Juhan Simonson ja Marju Rink-Abel, asemik Krista Altok Tassa. Kesk-ja Ida-Euroopa Koalitsioonis on juhatuses Marju Rink-Abel, asemik Eliko Pedastsaar. Balti Instituudis on juhatuses Ilmar Vanderer, Marju Rink-Abel, Mare Saar, asemik Eliko Pedastsaar.

Päevakorras oli ka ERKÜ kodukorra ajakohastamine ja vajalikke muudatuste tegemine. Enne dokumendi vastu võtmist vaadatakse läbi ettepanekud ja soovitused kõigilt Esinduskogu liikmetelt.

Arutati ka keeleküsimust ja toimingu viimist inglise keele peale, kuid praegu veel leidub küllalt eesti keelest aru saavaid ja eesti keeles end väljendavaid väliseestlasi, keda ERKÜ esindab. Esimees Marju Rink-Abel kinnitas, et kui vaja, saab tegevuses ja toimingus kasutada ka inglise keelt ning dokumendid ja päevakava olidki saadavad mõlemas kõne all olnud keeles.

USA eestlaskonna poolt valitud ERKÜ Esinduskogu ehk nagu oleme mõnikord seda kogu nimetanud USA eestlaste "Parlament" oli uues koosseisus tegevustahteline, tähelepanelik, arvamusi avalikult ja julgelt avaldav ning eriti head nelja-aastast tegevust tõotav.

Airi Vaga

 

 

Tellimine

"Vaba Eesti Sõna" PDF-i täisversioon on tasuline. Kasutajakonto saamiseks tuleb täita tellimus. Maksmise ja tellimise info vaata sisukorrast Lehe tellimine. Tasuda saate krediitkaardiga PayPal'i kaudu siit.

Full PDF version of the paper costs $60 per year. To open your account, please click for more info Lehe tellimine. You can pay directly through PayPal. This is the safer, easier way to pay online.

Toeta ajalehte

Toeta siin Vaba Eesti Sona!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Eesti Rahvuskomitee

eanc logo

NY Eesti Maja

em logo

NY Eesti Kool

nyek logo

Eesti Abistamiskomitee

erc logo

Järvemetsa Fund

2014 metsavaim

ESFUSA

eutf logo

Eesti Arhiiv USA's

eausa logo

LA Eesti Maja

laem logo

Kanada Metsaülikool

metsaulikool logo