Sisene kasutajana

Anneta TNP Toetusfondi

Toeta siin Vaba Eesti Sõna!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Otsing

Digiteeritud eesti ajalehed

digilehed

kangro3Sünnipäevakringel juubilarile (paremal). Kringli küpsetas Tiiu Anson (keskel taga), kringli toob lauale Kaarin Maandi, vasakul koguduse esimees Avo Ora abikaasa Tiinaga.  Fotod: Airi Vaga

 

kangroJuubilar abipraost Valdeko Kangro tervitamas.  Foto: Airi Vaga

 

Pühapäeval, 31. juulil kogunesid paljud Connecticuti ja Bostoni koguduste liikmed ning külalised tähistama Issanda ustava sulase, kiriku õpetaja, abipraost emeeritus Valdeko Kangro 100. sünnipäeva Connecticuti Andoveri Congregational kirikus.

 

Jutlusega teenis Eesti Evangeerliumi Luteri Usu Kiriku piiskop electus Thomas Vaga. Liturgias teenis Connecticuti koguduse õpetaja Uudo Tari, õnnistas juubilar Valdeko Kangro. Esines lauluansambel Maaja Duesberg-Roosi juhatusel ja orelil teenis koguduse organist Juliana Davis. Kirikulisi tervitasid ja jagasid välja laululehed koguduse noored Maria, Melinda ja Karl Siismets.


Juubelijumalateenistus algas organist Juliana Davis’i võimsate orelihelidega. Kõlas rõõmus kiituselaul “Issand, mu Jumal, Sind tahame lauluga kiita…” Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku Connecticuti koguduse õpetaja Uudo Tari tervitas südamlikult kirikulisi ja juhatas kogudust palvele ja Jumala Sõna kuulamisele. Evangeeliumitekst oli Luuka evangeeliumi 12. peatükist salmid 3 kuni 21 ja epistlitekst apostel Pauluse kirjast koloslastele 3. peatükist salmid 1 kuni 11. Pärast usutunnistust kajas veendunult “Küll kannab kindel kalju Issanda kogudust”.


kangro2New Yorgi Eesti Segakoori ansambel. Vasakult; Rebecca Kiil-Lopez, Eha Brownell, Mall Kiil, Leevi Kiil ja Leila Roos.

 

New Yorgi segakoori ansambel, koosseisus Eha Brownell, Mall Kiil, Rebecca Kiil Lopez, Leila Roos ja Leevi Kiil, esines mitme ilusa lauluga. Juhatas ja saatis klaveril NY Eesti Segakoori juhataja Maaja Duesberg-Roos. Alustati ilusa “Helde Isa Taeva sees’, palvega kõiki armastavale taevasele Isale. Tuntud nõudlik eesti rahvaviis, “Mu süda, ärka üles”, koorijuhi ema, helilooja Helen Tobias Duesbergi seades oli härras kutse kuulajate südamele Looja kiitmiseks ja ülistuseks.

 

Järgnes Mall ja Leevi Kiili duett “Oh truu Jumal, võta sa” ning Leila Roosi soolo Mart Saare “Üle vee”, mis on Leila vanaema Helen Tobias Duesbergi seatud. Veel said kirikulised nautida ansambli esitusel “Õudsa mäekünka peal” ja A.A.Wihteli “My God and I” helilooja Helen Tobias Duesbergi seades. Kirikulised soovisid näidata oma rõõmu ja tänu aplausiga, mida me nii sageli jumalateenistuste käigus ei avalda, kuid see kord oli tänuavaldus aplausiga nii spontaanne, et nagu ei  pandudki tähele, et olime kaunis pühamus keset jumalateenistust. Õpetaja Uudo Tari tänas lauljaid ja Maaja Duesberg-Roosi selle kauni muusikalise külakosti eest.


Piiskop electus Thomas Vaga jutluse pealkiri oli “Ärataja ja ärkvel hoidja”, Jumala tundmisele ärataja ja usus ärkvel hoidja. Jutlustaja juhtis kirikuliste tähelepanu oma arvates eriti õnnestunud rikka mehe loole, kus mees keskendus ainult endale ja ennast kiites arvas, et tema elu läheb rahulikult edasi ilma armastuseta ligimese ja Jumala vastu, kuid Jumal nägi mehe isekuse rumaluseks, sest mees ei võtnud arvesse, et tema käes ei olnud tema elu ega hing. Rikka ja rumala mehe elu lõppes sel ööl. Õpetaja juhtis tähelepanu juubilarile, kes elas õigesti, kelle elu on olnud täidetud ligimesearmastusega ja Issanda teenimisega. Tema on kogunud inimhingele varandust Jumala Sõnast ja juhatanud oma kaaseestlasi Jumala tundmisele ja igavese elu teele.


Jutlusele järgnes ilus “Hingekarjane, oh kanna” Kogutud Evangeelsetest lauludest. Juubilari tervituseks lauldi sügavmõtteline “Tänu, Issand, tänu Sulle” samuti Kogutud Evangeelsete laulude kogust. Selle laulu sõnad haaravad inimelu kõiki käikusid, rõõmu ja kurbust, täitunud ja täitmata jäänud soove, päikese sära ja pimedust, kuid suurim tänu Issandale selle eest, et Tema viimsel võitlusretkel on ta meiega ja meie Issand.  Koguduse laulude hulgas olid veel Aleksander Hinno sõnadega koraal “Sa koguduse alus, tugi meil Issand oled” ja “Oh meile Issand Jeesus, jää oma armuga”.


Õpetaja Valdeko Kangrole omaselt tõusis ka tema kõnetooli ja kutsus kuulajaid  mõtlema, kas kõikidele on Issand Jeesus omaks saanud, kas kõikidel on kindlus Issanda igavesse riiki pääsemisest ja kui keegi kahtleks, siis kinnitas juubilar, just “täna on soodne aeg, just täna on pääste päev”. Paljude elu on õpetaja Valdeko Kangro puudutanud, mitmed on haigustest paranenud, mitmed usule ärganud ja usutee valinud. Juubilar, usumees, andis kogudusele Jumala õnnistavad sõnad edasi ning armastava muigega kutsus kõiki osalema piiblitundides.


Järgnesid õnnesoovid, millega alustasid koguduse õpetaja abikaasa Tiiu Tari koos esimees Avo Oraga.


Peeter Pirn sai kindluse teenida Issandat kirikuõpetajana Valdeko Kangro tiivustusel. Kohal olid õpetaja Peeter Pirni vanemad. Peetri isa luges ette tema tänusõnad ja tervitused.


Harry Klepp ja Vaike Riisenberg tõid tervitusi ja tänu Poughkeepsie eestlaskonnalt, kus toimusid mitmed piiblitunnid ja usklikud koosviibimised Valdeko Kangro juhatusel.


Anu Pirn tõi tervituse ja tänusõnad Bostoni koguduselt, andes abilaekurile üle kinnise ümbriku. Bostoni Eesti Seltsi poolt tervitas südamlikult Villu Tari.


Rein Linask luges ette Connecticuti Eesti Seltsi esimehe Erik Linaski tervituse.


Airi Vaga vahendas õpetaja Thomas Vaga ja enda tervituse. Altarile oli paigutatud ilus lilleseade nende isikliku tervitusena juubilarile.


Leevi Kiil tervitas südamlikult Eesti Betaania koguduse poolt ja paljude usuvendade poolt, kelle elu Valdeko Kangro on puudutanud.


Piiskop electus Thomas Vaga luges ette Lakewoodi Püha Vaimu koguduse tervituskaardi. Samuti juhatas ta tähelepanu New Yorgi Pauluse koguduse saadetud lillekorvile, mis ilustas altariruumi ning luges koguduse tervituse. Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku poolt oli juubilarile koostatud tervitus piiskop electus Thomas Vaga allkirjaga.


Järgnes suurepärane juubelilõuna, mille peakokk oli Kristian Kõiva. Abiks olid Tiiu Anson (sünnipäeva kringli tegija), Kaarin Maandi, Tiina Ora, Tiiu Tari, Heidi Siismets ja Eerik Maandi ning kindlasti veel mitmed teised, kes tõid kohvilauale  hõrgutisi.

 

Eestis ilmuv vaimulik ajakiri pühendati õpetaja Valdeko Kangrole


RISTI VÕIT, Eesti Evangeeliumi Vennasteühingu augusti väljaanne, oli pühendatud abipraost emeritus, magister ja maestro  Valdeko Kangrole tema 100. sünnipäeva puhul.


Tutvustamaks  Risti Võit ajakirja kirjutab väljaande toimetaja, et  ta võttis sellesse juubilari akadeemilisi töid ja jutlusi. Toimetaja rõhutab, et ajakirjas on toodud näiteid juubilari sügavast isamaa armastusest. Ta märgib ka, et vennaste (hernhuutliku) liikumine rajas Eesti Vabariigi. Vennasteühingu ülemuseks on Eesti Siseministeeriumi Usuasjade osakond.


Ajakirjas on toodud piiskop Karl Raudsepa kokkuvõtlik kirjutis pealkirjaga ‘Kahe talendi kavaler”, mis ilmus “Eesti Kirikus” nr. 4 1991. Ta kirjutab Valdeko Kangro 75. sünnipäeva puhul,  et “sellel ametikandjal on pastori amet ja diplomeeritud muusikuna koorijuhi ja solisti ametid. Ta ise on tagasihoidlik inimene ja sellepärast nimetan ta andeid Piibli epiteediga. /…/ Ta sündis Tartus musikaalses perekonnas, kus juba noorukina ta oma õe ja vennaga harrastas kammermuusikat. Valdeko mängis viiulit, vend tšellot ja õde saatis klaveril. Õppimisvõimalused pärast Treffneri gümnaasiumi lõpetamist olid tingitud muutlikest oludest. Ta õppis muusikat Tartu kõrgemas muusikakoolis, siis Tallinna Konservatooriumi viiuliklassis, mille lõpetas 1944.a. Tegeles riigi ringhäälingus ja asus siis õppima usuteadust. Rootsi põgenedes sai ta seal stipendiumi usuteaduse õppimiseks Andover-Newton Instituudis Ameerika Ühendriikides, mille edukalt lõpetas. Teenis vaimulikuna eestlasi Vancouveris ja Torontos, kuni asus E.E.L.K. Connecticuti kogudust teenima 1971. aastal. Siis koosnes kogudus mitmest eestlaste grupist, kes elasid erinevates linnades. Väsimatult reisis ta linnast linna, et jumalasulasena kaaseestlasi teenida.


Oma muusikaandega on ta olnud New Yorgi Mees- ja naiskoori ja Connecticuti segakoori juhatajaks. Sageli oli ta ise viiulisolist või klaverisaatja. Ta ei oska kunagi öelda “ei”. Mõlemad Jumala antud talendid tiivustavad teda aina tööks. Ta on oma koguduses ja praostkonnas väga armastatud juht. /…/ V. Kangro jutlused on sisukad, köitvad ja värsked, tabavate võrdlustega. Veel paremad on ta piibliseletused, mis nõuavad häid teadmisi ja haaravat esitamisoskust. Rõõm on teda kuulata sõnas ja muusikas. Siiralt teenib ta mõlema talendiga Issandat.”


Airi Vaga

Tellimine

"Vaba Eesti Sõna" PDF-i täisversioon on tasuline. Kasutajakonto saamiseks tuleb täita tellimus. Maksmise ja tellimise info vaata sisukorrast Lehe tellimine. Tasuda saate krediitkaardiga PayPal'i kaudu siit.

Full PDF version of the paper costs $60 per year. To open your account, please click for more info Lehe tellimine. You can pay directly through PayPal. This is the safer, easier way to pay online.

Toeta ajalehte

Toeta siin Vaba Eesti Sona!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Eesti Rahvuskomitee

eanc logo

NY Eesti Maja

em logo

NY Eesti Kool

nyek logo

Eesti Abistamiskomitee

erc logo

Järvemetsa Fund

2014 metsavaim

ESFUSA

eutf logo

Eesti Arhiiv USA's

eausa logo

LA Eesti Maja

laem logo

Kanada Metsaülikool

metsaulikool logo