Sisene kasutajana

Anneta TNP Toetusfondi

Toeta siin Vaba Eesti Sõna!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Otsing

Digiteeritud eesti ajalehed

digilehed

 

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku USA Esimese praostkonna 2012. aasta sinod toimus 27.-29. aprillil Ocean Grove’is, New Jerseys. Selgituseks kohe kirjutise alul soovin mainida sinodist osavõtjate soovil, et vahe tegemiseks kahe kiriku vahel kasutame lühemat vormi, nii et Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku kohta kasutame väljendit “Luteriusu kirik” ja Eesti Evan-geelse Luterliku Kiriku (Eestis) kohta väljendit “Luterlik kirik”. Teadaolevalt ja mitmete kirjutistega on tutvustatud Luteriusu kirikust lahku läinud Luterlikku kirikut ka Vaba Eesti Sõna veergudel, eriti hr. Fred Ise ja Luterliku kiriku peapiiskopi ning piiskopi selgitavate ja ammendavate kirjutiste vahendusel. Luteriusu kiriku USA Esimese praostkonna sinodi kohapealseks korraldajaks oli Lakewoodi Pühavaimu kogudus, kelle esimeheks on Valter Must. Osa võtsid ka USA Chicago praostkonna praost Uudo Tari abikaasa Tiiuga, selle praostkonna Seabrooki koguduse esimees Harry Virunurm ning Kanadast Toronto Vana Andrese koguduse esinaine Riina Klaas ja Heli Kopti. Sinodi avas Põhimäärustes ettenähtud sinodi korra kohaselt praost Thomas Vaga palvusega ja osavõtjate ühislauluga, milleks oli koraalide kogust laul 326, mille sõnad olid nagu palve koosoleku heaks kordaminekuks. Põhimääruste kohaselt juhatab praostkonna sinodit praost ja protokollija ehk sekretär valitakse kohapeal. Selle kohustuse võttis enda peale Lakewoodi koguduse esimees Valter Must. Südamlikult tervitasid praostkonna praosti ja sinodi koosolekule kogunenuid praost Uudo Tari abikaasaga, Toronto Vana Andrese kogudusest esinaine Riina Klaas ja Heli Kopti, andes edasi soojad tervitused ka nende koguduse õpetaja Kalle Kadaka poolt, ning Seabrooki koguduse esimees Harry Virunurm. Praost luges ette ka koguduste liidu veebilehekülje tegija Tiina Roiseri kirjalikult saabunud tervituse. Eelmise aasta praostkondade ühisel sinodil Ocean Grove, NJ, moodustatud Kirikute ühinemise hääletustulemusi uuriva komisjoni esimees Heino Nurmberg teatas, et korduvatele ettepanekutele (nii suusõnaliselt kui tähitud kirjaga) läbi vaadata kirikukogu hääletustulemused pole andnud tulemusi. Kirikute ühinemise hääletustulemused on ebaselged ja sellepärast ongi piiskop Tauli konsistooriumilt palutud selgitust. Konsistooriumi poolt esitatud nõudmised komisjonile, mis võimaldaksid hääletustulemuste ülevaatamist, on täidetud, kuid konsistoorium ega piiskop Taul pole kirjadele reageerinud. Kohal viibinud kosistooriumi vaimulik assessor praost Uudo Tari teatas, et see küsimus on olnud konsitooriumi koosoleku Päevakorras, kuid ei tea, miks vastusega on viivitatud. Tõsteti üles küsimus, mis juhtub nende kogudustega ja õpetajatega, kes pole ühinenud ega ühine “Luterliku kirikuga”. Vastuseks Praost Vaga luges ette konsistooriumi peasekretärilt Mart Salumäelt saabunud elektroonilise kirja, mis ka avaldatakse EELKL-i veebil (http://eelkl.cwahi.net/), ja avaldas ka oma isikliku vastuse sellele. See aga ei muutnud sinodil hiljem ettetulevat arutelu Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku koguduste liidu moodustamisest ja koguduste liitumisest sellega. Lisana andis praost Vaga ülevaate Põhja-Ameerikas eksisteerivate luteriusu koguduste sinoditest, kirikutest, liitudest ja vastavatest legaalsetest ja registreeritud organisatsioonidest, milliseid on kokku 37. Nende hulgas ka Estonian Ev. Lutheran Church, Latvian Ev. Lutheran Church ja mitmeid huvitavaid luteriusu koguduste ühinguid või liite. Praosti huvitav ja informatiivne referaat koguduste ja kirikute ajaloolisest moodustamisest USA-s ja Kanadas avaldatakse eraldi. Kogudused said kindlust, et neil on võimalik tegutseda kas iseseisva kogudusena või kuuluda ühte ameerika või eesti katuskirikusse USA-s. Toronto Vana-Andrese eesti koguduse esindajad kinnitasid, et nemad nagunii juba kuuluvad Evangelical Lutheran Church in Canada-sse, kes on ka nende koguduse õpetaja oma õpetajate nimestikku vastu võtnud, kuigi õp. Kalle Kadaka nimi on Eesti Luteliku kiriku nimekirjast kustutatud. Sinod valis kolmeliikmelise komitee uurimaks Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku koguduste liidu legaalseks moodustamiseks vajatavat asjaajamist. Komitees on praost Vaga, Heino Nurmberg ja Jüri Silmberg. Ühendust peetakse elektrooniliselt ja Skype vahendusel. Aruanded olid saatnud kõik praostkonda kuuluvad kogudused ja need esitati koguduste kohalviibivate esindajate poolt. Praostkonda kuuluvad: Baltimore Markuse, Bergen County, Buffalo Pauluse, Cleveland-Ohio, Lakewoodi Pühavaimu, Los Angelese, New Yorgi Pauluse koos oma pihtkondadega (Schenectady-Albany ja Syracuse), Portlandi ja Washingtoni Markuse kogudus. Praostkonna majandusliku aruande esitas laekur Kuno Lill ja see võeti rahuldusega vastu ühel häälel. Praostkonna maksu 2011. aastal olid saatnud kõik praostkonna kogudused ja Albany-Schenectady pihtkond. Sinod lõpetati õpetaja Markus Vaga palvuse ja ühiselt lauldud “Üks kindel linn ja varjupaik...” koraaliga. Vestlused ja sõnavõtud toimusid sügavalt kristlikus vaimus ja osaduses, mille eest anti tänu Kiriku Issandale. Praostkond pakkus lõunasöögi Ocean Grove’i kuulsas, vanas restoranis “Starving Artist”, kus ligi 20 osavõtjat paigutati kabinetti kaetud laua ümber. Õpetaja Markus Vaga ütles söögipalve. Sel aastal toimusid sinodi koosolekud Laingdon Bed and Breakfast hotellis, mille peremehed olid igati abivalmis ja sõbralikud. Hotelli verandal terve päeva jätkunud koosolek ei paistnud häirivat hotelli teisi külalisi, keda saabus küll pidevalt, sest järgmisel päeval toimusid hotellis pulmad. Järgmise aasta sinodi kokkutulek ja koosolek toimub arvatavasti läänerannikul Los Angeleses, kui sealne kogudus on valmis sinodi korraldamist oma õlgadele võtma. Praostkonna lõppjumalateenistus toimus Lakewoodi Eesti Kirikus. Teenisid praost Thomas Vaga ja õpetaja Markus Vaga. Õpetaja Markus Vaga jutlus avaldatakse ka eraldi nii koduleheküljel kui mujal ajakirjanduses. Airi Vaga  

Tellimine

"Vaba Eesti Sõna" PDF-i täisversioon on tasuline. Kasutajakonto saamiseks tuleb täita tellimus. Maksmise ja tellimise info vaata sisukorrast Lehe tellimine. Tasuda saate krediitkaardiga PayPal'i kaudu siit.

Full PDF version of the paper costs $60 per year. To open your account, please click for more info Lehe tellimine. You can pay directly through PayPal. This is the safer, easier way to pay online.

Toeta ajalehte

Toeta siin Vaba Eesti Sona!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Eesti Rahvuskomitee

eanc logo

NY Eesti Maja

em logo

NY Eesti Kool

nyek logo

Eesti Abistamiskomitee

erc logo

Järvemetsa Fund

2014 metsavaim

ESFUSA

eutf logo

Eesti Arhiiv USA's

eausa logo

LA Eesti Maja

laem logo

Kanada Metsaülikool

metsaulikool logo