Sisene kasutajana

Anneta TNP Toetusfondi

Toeta siin Vaba Eesti Sõna!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Otsing

Digiteeritud eesti ajalehed

digilehed

Armsad eestluse hoidjad välismaal!  Mul on hea meel Teile teatada, et ka sellel aastal korraldab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (edaspidi MISA, www.meis.ee, ) eesti keele laagri eesti päritolu noortele, kes elavad väljaspool Eesti Vabariiki. Sellised laagrid toimuvad juba alates 2000. aastast. Eesti keele laagreid korraldatakse eesti päritolu noortele riikliku programmi „Rahvuskaaslaste programm 2009-2013“ raames. Programm on mõeldud väljaspool Eesti Vabariiki elavate eestlaste toetamiseks ja koostöö edendamiseks. Traditsiooniliselt viiakse keelelaagrid läbi Eestis. Laagri läbiviimist toetavad Kultuuriministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium. 2012. aasta suvel toimub kolm laagrivahetust noortele vanuses 12 kuni 17 aastat:

I vahetus: 26. juuni - 6. juuli 2012, noortele, kellel puudub eesti keele oskus või see on väga nõrk (testi alusel); II vahetus: 10 – 20. juu-li 2012; noortele, kes valdavad eesti keelt (testi alusel); III vahetus:  31. juuli – 10. august 2012; vahetuse koosseis määratakse testi alusel. 2012. aastal korraldatakse laagrivahetusi osalevate noorte eesti keele oskust arvesse võttes. Laagrivahetuste koosseisu määrab MISA noorte keeletestide alusel. Laager toimub Eesti läänerannikul mere ääres Ojako turismitalus Audru vallas Pärnumaal. Valitud laager: - tagab eestikeelse suhtluskeskkonna; - on hubane ja lapsesõbralik, vajalike ruumidega ühistegevuseks, sportimiseks, toitlustamiseks ja majutamiseks; - vastab laagritele kehtestatud seadusandlikele nõuetele, sh nõuded hügieeni-, toitlustus- ja majutus-tingimustele, tuleohutusele, arstiabile, vetelpäästele, personalile jm;  - tagab noorte majutuse ja toitlustamise kolm korda päevas (hommiku-, lõuna- ja õhtusöök); - tagab vajalikud hügieenitingimused (sh soe vesi, veeklosett); - tagab noortele sidepidamise võimaluse oma vanemate või hooldajatega ning võimaluse omaette olemiseks, kui noorel selleks vajadus tekib. Laagri peamine eesmärk on eesti keele õpe ja eesti kultuuriga tutvumine. On oluline, et laagris osaleval noorel oleks huvi ja motivatsioon õppida eesti keelt ja tutvuda eesti kultuuriga.  Laagrisse registreerimine ja keeletestide sooritamine kestab kuni 25. aprillini 2012.   Kui soovite, et Teie laps tuleks Eestisse laagrisse, ootame Teilt informatsiooni potentsiaalsete laagrisse tulijate kohta. Meile esitatud taotluste hulgast teeme valiku, lähtudes noore keeleoskusest, motivatsioonist, vanusest, asukohamaast, väljaspool Eestit elamise ajast, laagris eelnevalt viibitud kordade arvust ja sõidukulude suurusest.   Juhised taotlemiseks: Eesti keele laagris osalemise soovist teatamiseks tuleb: - täita registreerimisankeet - kirjutada lühike motivatsioonikiri (ankeedi koosseisus) - teha keeletest. Registreerimisankeedi leiab MISA koduleheküljel: http://www.meis.ee/eesti-keele-laagrid-eesti-paritolu-noortele Ankeet sisaldab järgmisi andmeid: Laagris osaleja ees- ja perekonnanimi (reisidokumendi järgses kirjapildis) Sünniaeg  Sugu Elukoht Lapsevanema/noore esindaja nimi ja sünniaeg E-post (noore ja noore vanema/esindaja oma) Telefon (noore ja noore vanema/esindaja oma) Informatsioon selle kohta, kes sugulastest on Eesti päritolu (isa, ema, vanaisa, vanaema. Nimeliselt ei ole vaja välja tuua.) Viisavajadus Pileti ostmise vajadus (sh täpsustada, kas edasi-tagasi või üheotsa pilet) Informatsioon selle kohta, kas noor tuleb Eestisse ainult laagri ajaks või mitte Mitmendat korda osaleb noor keelelaagris Mis aastast elab noor püsivalt väljaspool Eestit Noore terviseseisundi iseärasused (kroonilised haigused, allergiad, ravimid, arsti ettekirjutused jms) Noorega seotud muu oluline info (erivajadused, toitumispiirangud, psüühilise seisundi iseärasused jms) Ankeedi koosseisus on laagris osalejal vaja kirjutada lühike (kuni 10 lauset) motivatsioonikiri teemal “Miks ma tahan tulla Eestisse keelelaagrisse”. Motivatsioonikirja kirjutab noor ise, soovitavalt eesti keeles. Kui noor ei oska eesti keelt piisavalt, võib motivatsioonikirja kirjutada vene või inglise keeles. Keeleõppe tõhustamiseks on laagrivahetused korraldatud osalejate eesti keele oskust arvestades: esimene vahetus väga väikese keele-oskusega või üldse mitte eesti keelt oskavatele noortele, teine vahetus keelt hästi valdavatele noortele ja kolmas vahetus määratakse testi alusel. Õigetesse vahetustesse määramiseks tuleb noorel (isiklikult) sooritada keeletest. Selleks palume täita test leheküljel: http://www.meis.ee/keelelaagri-keeletest MISA teatab noore vastuvõtust keelelaagrisse e-posti teel hiljemalt 14. maiks 2012.   Kulud ja kohustused Laagris osalemine on noorele tasuta. Võimaluste piires ostame laagrisse tulevatele noortele sõidupiletid. Piletid ostame juhul, kui noored saabuvad Eestisse laagrivahetuse esimesel kuupäeval ning laagrivahetuse viimasel kuupäeval lahkuvad Eestist. Kui noor soovib enne või pärast laagrivahetust viibida Eestis elavate sugulaste juures, siis ostetakse talle ühe suuna sõidupilet laagrivahetuse esimeseks või viimaseks kuupäevaks.  Laagrisse tuleval noorel peab olema Eestis kehtiv tervisekindlustus. Ida poolt (Venemaa, Ukraina, Valgevene jt) tulijatel peab olema Schengeni riikides kehtiv tervisekindlustus. Tervisekindlustuse kulud kannavad noorte vanemad.  Laagrisse saabumisel peab noorel kaasas olema eesti-, vene- või inglisekeelne tervisetõend. Muus keeles tõendi korral peab see olema varustatud eestikeelse tõlkega. MISA sõlmib lapsevanemaga noore laagrisse saatmiseks kokkuleppe, milles sõnastatakse ära olulisemad vastutused ja kohustused nii MISA kui noore/tema esindaja poolt. Juhul, kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, olen meeleldi valmis vastama.   Parimate soovidega, Ave Härsing Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed koordinaator This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +372 6599 037

Tellimine

"Vaba Eesti Sõna" PDF-i täisversioon on tasuline. Kasutajakonto saamiseks tuleb täita tellimus. Maksmise ja tellimise info vaata sisukorrast Lehe tellimine. Tasuda saate krediitkaardiga PayPal'i kaudu siit.

Full PDF version of the paper costs $60 per year. To open your account, please click for more info Lehe tellimine. You can pay directly through PayPal. This is the safer, easier way to pay online.

Toeta ajalehte

Toeta siin Vaba Eesti Sona!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Eesti Rahvuskomitee

eanc logo

NY Eesti Maja

em logo

Eesti Abistamiskomitee

erc logo

Järvemetsa Fund

2014 metsavaim

ESFUSA

eutf logo

Eesti Arhiiv USA's

eausa logo

LA Eesti Maja

laem logo

Kanada Metsaülikool

metsaulikool logo