Sisene kasutajana

Anneta TNP Toetusfondi

Toeta siin Vaba Eesti Sõna!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Otsing

Digiteeritud eesti ajalehed

digilehed

 

18. jaan. 2012 - Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ) nimetas Linda Ringi uueks tegevjuhiks. L. Rink abistab juhatust programmide ja strateegia arendamisega ja läbiviimisega ning on vastutav ERKÜ igapäevase tegevuse eest, kaasa arvatud arvepidamine, kommunikatsioon ja turundus.   Linda Rink oli varem Philadelphia turustusfirma Rink Consulting president. Ärisektoris on ta töötanud turustamisalal Hunt Corporation, Amtrak, Seagram ja Quaker Oats firmadele. Ta on lõpetanud Harvardi ülikooli ja omab Master of Business Administration kraadi University of Pennsylvania Wharton Business School-ist. Taust  ERKÜ Esinduskogu otsustas 17. septembril 2011. a. Washington DC’s toimunud üldkogul, et ERKÜ-l on vajadus tööle võtta kogemustega tegevdirektor, kes korraldaks  ja viiks läbi igapäevast ERKÜ administratiivtööd ning programme. Esinduskogu arutas mitut uut initsiatiivi, mida sooviti läbi viia, kuid selgus, et ilma abita ei suudeta seda teha. Otsustati kuulutada välja tegevdirektori ametikoha konkurss. Jaak Pedak määrati valimiskomitee juhiks, teisteks liikmeteks nimetati Siiri Sutt ja Erik Puskar. Eesmärgiks võeti uue tegevdirektori ametikoha täitmine 2011. aasta lõpuks. Kui töökoht oli välja kuulutatud, tuli ERKÜ-le pärimisi vajaduse kohta kedagi palgata. Seletuseks võiks siinkohal mainida, et ajalooliselt oli ERKÜ-l kaks palgatud töötajat ja viimati üks, kui büroo oli veel New Yorgis. Sest ajast saadik, kui büroo mõne aasta eest kolis Washingtoni, on olnud ainult osaajaline abi, ja mitte pidevalt. Kuigi juhatuse liikmed proovisid auku täita, see lõpuks osutus mitterahuldavaks lahenduseks. Kui võrrelda ERKÜ-t teiste suuremate organisatsioonidega, siis palgatud tööjõud aitab näiteks nii NY Eesti Haridusseltsi, American Latvian Associationi (lätlaste keskorganisatsioon) kui ka Joint Baltic American National Committeed (JBANC) nende tegevuses.   ERKÜ tegevdirektori konkurss Valimiskomitee tegi põhjaliku töö kandidaatide kogemuse ja tausta uurimisel ning lähtus eetilistest tõekspidamistest erapooletu ja professionaalse otsinguprotsessi läbiviimisel, pidades silmas ERKÜ vajadusi. Reklaamid ilmusid novembris eesti ja inglise keeles Vaba Eesti Sõnas, New Yorgi ja Washington DC eestlaste e-maili listides ja kodulehekülgedel. Ametikoha reklaam oli edasi saadetud ka teistele ringkondadele sotsiaalmeedia kaudu (jõudis ka Eestisse). Sooviavalduste laekumise tähtajaks 1. detsembriks laekus üheksa sooviavaldust (CV koos kaaskirjaga) ja kuue järgmise päeva jooksul lisandus veel viis sooviavaldust, kokku 14 kandidaati. Neist 11 rääkisid/kirjutasid eesti keelt (erinevatel tasemetel). Eesti keele oskus oli eelistatud  (“highly desirable”), aga mitte nõutud.  Komitee otsustas kutsuda 5 kandidaati intervjuule (üks langes välja pärast taustauuringu tegemist). 11. detsembril toimusid nelja kandidaadiga intervjuud, milles osalesid valimiskomitee liikmed koos ERKÜ esimehega. Pärast intervjuusid arutas valimiskomitee kõikide kandidaatide sobivust, lähtudes ametikohale seatud ootustest. Pärast arutelu valimiskomitee hääletas ja saatis soovituse edasi ERKÜ juhatusele koos kokkuvõttega ametikoha konkursist. Juhatus arutas komitee aruannet ja kinnitas selle. ERKÜ esimees ei osalenud kummaski hääletamises, kuna üks kandidaatidest on tema sugulane.  Spetsiifilised Linda Ringi kandidatuuri soovituse põhjused olid kõigepealt tema turundusalane haridus ja pikaajalised kogemused sel alal, mis komitee leidis olevat ERKÜ-le praegustes organisatsiooni oludes eriti tähtsad. Samuti on tal vajalikke kogemusi USA mittetulutoovate (non-profit) organisatsioonidega ja nende juhtimisega. Tal on ka praktilisi administratiivtöö kogemusi, s.h. kodulehe kaasajastamine, raamatupidamine, arhiveerimine, dokumentatsiooni korrashoid, kirjavahetus - kõik ERKÜ-le vajalikud. Tal on väga hea inglise keele oskus ja ka vajalik eesti keele oskus. Samuti oli oluline, et ta oli valmis alustama tööd ERKÜ-ga lähemas tulevikus.  Võib nimetada, et oli ootamatult palju väga häid kandidaate. Nende 14 kandidaadi hulgas oli selgelt ka teisi, kes pakkusid väga häid ko-gemusi. Valik ei olnud lihtne, aga komitee usub, et nad tegid õige valiku.  ERKÜ uue tegevjuhi abiga tuleb juubeliaasta 2012  meil aktiivne ja tegevusrikas.   Jaak Pedak,  ERKÜ valimiskomitee esimees  

Tellimine

"Vaba Eesti Sõna" PDF-i täisversioon on tasuline. Kasutajakonto saamiseks tuleb täita tellimus. Maksmise ja tellimise info vaata sisukorrast Lehe tellimine. Tasuda saate krediitkaardiga PayPal'i kaudu siit.

Full PDF version of the paper costs $60 per year. To open your account, please click for more info Lehe tellimine. You can pay directly through PayPal. This is the safer, easier way to pay online.

Toeta ajalehte

Toeta siin Vaba Eesti Sona!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Eesti Rahvuskomitee

eanc logo

NY Eesti Maja

em logo

NY Eesti Kool

nyek logo

Eesti Abistamiskomitee

erc logo

Järvemetsa Fund

2014 metsavaim

ESFUSA

eutf logo

Eesti Arhiiv USA's

eausa logo

LA Eesti Maja

laem logo

Kanada Metsaülikool

metsaulikool logo