Sisene kasutajana

Anneta TNP Toetusfondi

Toeta siin Vaba Eesti Sõna!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Otsing

Digiteeritud eesti ajalehed

digilehed

0 1

Sihtasutus Archimedes koostöös Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumiga kuulutavad välja 2019. aasta Rahvuskaaslaste stipendiumiprogrammi taotlusvooru. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2019.

 

Rahvuskaaslaste programm toetab:


• Väliseesti noorte tasemeõpet Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides, riiklikes rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes eestikeelse õppekavaga erialadel.
• Noorte väliseestlaste eesti keele üheaastaseid õpinguid Tartu Ülikoolis. Keeleõppe eesmärk on võimaldada väliseestlastel peale õppe läbimist alustada õpinguid eestikeelse õppekavaga erialadel.


Stipendium koosneb:


• ühekordsest stardistipendiumist;
• igakuisest põhistipendiumist õpingute perioodil;
• sõidustipendiumist kahel korral aastas;
• kord aastas makstavast lisastipendiumist hea õppeedukuse korral;
• elamisloa riigilõivu ja tervisekindlustuse hüvitisest (vajadusel).


Stipendiumi saab taotleda kesk- ja kõrgharidusega Eesti päritolu isik, kes ei ole alaliselt Eestis elanud vähemalt viimased viis aastat (v.a. juhul kui nad on Eestisse elama asunud õppimise eesmärgil taotluse esitamisele eelneva kalendriaasta jooksul).


Taotlus tuleb esitada elektroonilise taotlussüsteemi (https://taotlused.archimedes.ee) kaudu hiljemalt 1. maiks (taotlemine lukustub 2. mail kell 0.00).


Taotleja peab tähtajaks esitama sihtasutusele:


- vormikohase taotluse (vorm on täidetav taotlussüsteemis):
- elulookirjelduse (CV);
- omandatud haridust tõendava dokumendi koopia (diplom koos hinnetelehega) või väljavõtte keskkooli lõpuklassi õpingutulemustest ja koopia eelviimase klassi tunnistusest;
- passi isikuandmete lehe koopia;
- koopia dokumendist, mis tõendab Eesti päritolu (sünnitunnistus, vanemate või vanavanemate sünnitunnistus vm);
- soovituskiri (Eesti seltsi, kogukonna vm esindajalt, eesti keele või mõne teise aine õpetajalt, juhendajalt).


Rahvuskaaslaste õppestipendiumi programmi kontaktisik sihtasutuses Archimedes on Anne-Ly Võlli ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 699 9397).

Kerttu Jõgi, Eesti Instituudi
välisõppe koordineerija
ekkm.estinst.ee

 

Tellimine

"Vaba Eesti Sõna" PDF-i täisversioon on tasuline. Kasutajakonto saamiseks tuleb täita tellimus. Maksmise ja tellimise info vaata sisukorrast Lehe tellimine. Tasuda saate krediitkaardiga PayPal'i kaudu siit.

Full PDF version of the paper costs $60 per year. To open your account, please click for more info Lehe tellimine. You can pay directly through PayPal. This is the safer, easier way to pay online.

Toeta ajalehte

Toeta siin Vaba Eesti Sona!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Eesti Rahvuskomitee

eanc logo

NY Eesti Maja

em logo

Eesti Abistamiskomitee

erc logo

Järvemetsa Fund

2014 metsavaim

ESFUSA

eutf logo

Eesti Arhiiv USA's

eausa logo

LA Eesti Maja

laem logo

Kanada Metsaülikool

metsaulikool logo