Sisene kasutajana

Anneta TNP Toetusfondi

Toeta siin Vaba Eesti Sõna!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Otsing

Digiteeritud eesti ajalehed

digilehed

yeknVasakult: endine ÜEKN esimees Jaak Juhansoo, Ellen Leivat, Iivi Zajedova, Rein Abel, uus esimees Marju Rink-Abel, Kersti Linask ja endine esimees Laas Leivat.    Foto: Ülle Ederma

 

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) täiskogu koosolek toimus Washingtoni linna lähistel Crystal Citys asuvas Embassy Suites hotellis, kuhu oli kogunenud 22. ja 23. aprillil 27 hääleõiguslikku delegaati.


Koosoleku avas esimees Laas Leivat. Juhatajateks valiti Leelo Pukk (Rootsi) ja Jaak Juhansoo (Inglismaa),  protokollijaks Nele Eleazer. Esitatud päevakorras oli 18 punkti, mille läbisõelumine nõudis kahte töörohket päeva.


Kokkutuleku raames kuulati ära liikmesmaade esindajate tegevusaruanded, majandusstatistika, revisjonikomisjoni aruanne, sõeluti läbi järgmise aasta tegevuskava ja kinnitati eelarve, täiendati kodukorda, valiti uus juhatus ning arutati muid päevakohaseid ÜEKN-iga seotud küsimusi. Koosolek kulges sujuvalt kosstöö vaimus.

 

Eesti Vabariigi esindaja tervitus


Kohalolijaid tervitas EV nimel Eerik Marmei, EV suursaadik USA-s, kes oma sõnavõtus rõhutas seda hindamatu väärtusega teenet, mida mängisid pagulaseestlased ja nende keskorganisatsioonid taasiseseisvuse saavutamisel.

 

Suursaadik nimetas mitmeid märkimisväärseid saavutusi, mida Eesti Vabariik on suhteliselt lühikese ajavahemiku jooksul saavutanud – keskmine palk on tõusnud Tšehhi Vabariigi tasemele, digitaalne võrk on prominentselt esindatud, haridustase on kõrge ja riik on edetabelis uute ettevõtete rajamisel. Hr. Marmei käsitas pikemalt julgeoleku küsimusi ja ohte, rõhutades eriti rahva kõrget kaitsetahet.


Tegevuse ülevaade


Laiemale ühiskonnale võiks pakkuda huvi liikmesriikide esindajate poolt esitatud kohalike eesti organisatsionide tegevused. Laas Leivat (Kanada) soovitas suurendada Välis-Eesti noorte osavõttu eesti keele laagritest. Eesti keele osatähtsusest võttis pikemalt sõna Ülle Ederma (USA).


USA-s on üheks suuremaks tänapäeva ülesandeks poliitiline töö koos lätlaste ja leedulastega. ERKÜ esinduskogu koosseis on tunduvalt noorenenud, ERKÜ juhatus viis läbi suurema korjanduse ja on palganud täisajaga tegevjuhi ja Washingtoni büroo juhataja. ERKÜ Esinduskogu aastakoosolek toimub 5. novembril 2016 a. San Franciscos. Selle raames toimub avalik seminar ning õhtune pidulik gala.


Rootsis on kujundamisel EESTI VABARIIGI 100 pidustused. Rootsis elavad eesti noored osalevad keelekursustel Tartu Ülikooli juures. Elavnenud on poliitilise töö vajadused, mida sooritatakse koos teiste balti rahvaste esindajatega.  Väga murettekitav asjaolu on venelaste sissemurd strateegilisele Gotlandi saarele, kus nad on ostnud sadamakinnistu, mida lähemas tulevikus kavandatakse suurendada.


Inglismaa Eestlaste Ühing on katuseorganisatsioon, kuhu kuulub viis allorganisatsiooni. Korraldatakse laste suvelaager, kuhu on oodata 40 last. Kohalik eesti ajaleht “Eesti Hääl” ilmub kord kuus.


Soome Eestlaste Ühingu andmetel elab või töötab Soomes ligi 100,000 eestlast, seda peamiselt paremate töötingimuste põhjusel, kuigi paljud siirduvad nädalavahetusel koju. Soomes on kaks raadiojaama, mis edastavad eestikeelseid saateid, neist ühe (Tamperes asuva raadiojaama) omanik on Hiina riik. Viimastel aastatel on Soome kolinud küllaltki suurel arvul venelasi, kes on ostnud märgataval arvul kinnistuid praeguste Soome sõjaväe laagrite otsesesse ümbrusse. Kuuldavasti on Venelased ostnud ka piiriäärset maad. Venemaa rakendab ka Soome vastu migratsioonirelva, võimaldades migrantidel vabalt ületada Soome-Vene piiri.


Ka Austraalia Eesti Seltside Liit on katuseorganisatsioon, kuhu kuulub 17 liikmesorganisatsiooni esindajat.  Arutusel on EESTI 100 üritused. Austraalia esindaja Maie Barrow kutsub kõiki eestlasi osalema Adelaidis detsembri kuul toimuvatele Eesti Päevadele Austraalias.  Austraalias tegutseb suurem Mudilaste Ring. Maie Barrow andis pidulikult üle Austraalia eestlaste tänukirja  pr. Lutsule, kes on kohusetruult kümme aastat esindanud Austraalia eestlasi ÜEKN-is.


Läti Eesti Seltsi suuremaks mureks on Riia Eesti Maja remondi küsimus. Maja üks välissein nõuab kapitaalremonti, milleks puuduvad vajalikud resurssid. Riia linnavalitsus on tõstnud makse. Koosolekul tehti mitmeid ettepanekuid, kuidas võimalikult annetusi muretseda.


Vilniuse linna on tulnud küllaltki palju noori eestlasi rahvusvaheliste firmade büroodesse tööle. Seega eestlaste arv Leedus on aeglaselt kasvamas. Leedu Eesti Selts on kavandamas EESTI VABARIIGI 100 üritusi. Eestlastel on õnnestunud projektide taotluste alusel saada riiklikke toetusi. Eestist käib Leedus ajakirjanik, kes kohalike eestlaste elust kirjutab.


Tšehhi eestlaste tegevuses on toimunud suuri tõuse ja mõõnu. Suurt rolli on mänginud EV suursaadikute osalus ja toetus kohalikule eestlaskonnale. Tšehhi Eesti Klubi esindaja kiidab praeguse suursaadiku Sten Schwede toetust, millest on olnud suur abi tegevuse taaselustamisel.


Kanadas elab umbes 20,000 eestlast; neist paar tuhat on aktiivselt organiseeritud eestlaskonna tegevuses. Hiljutistel Eesti Kesknõukogu Kanadas valimistel osales 850 eestlast. Äsjavalitud EKN’i esimees Marcus Kolga teatas, et juhatus on ametis olnud kaks kuud. Esinduskogu koosseis on tunduvalt noorenenud. Koos aastakoosolekuga korraldati hästiõnnestunud MÕTTEKOLLE, millest võtsid osa paljud organisatsioonide esindajad. Kanadas korraldatakse igal suvel kaks suvelaagrit, millest üks on eestikeelne. Kanadas tuli võimule uus valitsus, mille tegevussihid ei ole veel täiesti selgunud.

 

Majandus ja revisjon


Laekur Jaak Juhansoo esitas majandusliku ülevaate. Ta teatas, et ÜEKN on üle kandnud Eesti Üliõpilaste Toetusfondile USAS-s terve “Linna fondi” (väärtuses üle miljoni dollari), millest jagatakse stipendiume üliõpilastele.


Aastal 2015 olid ÜEKN-i kulud $36,000. Laekus juurde üks $46,000 pärandus. Aasta lõpuks oli Vabadusfondi seis $534,527. Investeeringute kasumid on olnud väga tagasihoidlikud. Revisjonikomisjoni esimees Madis Laas (Rootsi) esitas Revisjonikomisjoni aruande. Aruanne võeti vastu Laasi poolt soovitatud paranduste ja täiendustega. Täiskogu kinnitas tegevuse, majanduse ja revisjonikomisjoni aruanded.


Kodukorra sõnastuse muutmise ja paranduste arutelu juhtis Marju Rink-Abel. Täiskogu liikmed tunnevad tõsist muret ESTO 2018 korralduse suhtes, kuna puudub üksikasjalik teave kava kohta. Kanada delegatsiooni liikmed Laas Leivat ja Marcus Kolga selgitasid, et on toimunud EKN-i ja ESTO 2018 koraldajate vaheline koosolek ja nad esitasid teistele liikmesmaadele ürituse raamkava. Täiskogu liikmed soovitavad korraldada järjekordne osapoolte ühine koosolek, kus üksikasjalikult arutatakse ning täpsustatakse ESTO 2018 kavade hetkeseis. EKN edastab seejärel vastava informatsiooni teiste liikmesmaade esindajatele.

 

ÜENK Osalus Eesti Vabariigi 100 projektis


Laas Leivat tegi ettepaneku EESTI VABARIIGI 100 ürituse raames kirjastada ülevaatlik raamat ÜEKN-i liikmesmaade ajaloost ja tegevusest. Igale liikmesriigile oleks pühendatud 4-5 lehekülge, mis sisaldaks ka värvilist pildimaterjali. Ettepanek võeti vastu.

 

ÜEKN-i ajalooprojekt


Aastaid avaldamata ÜEKN-i ajalooraamatu koostamine ja kirjastamine on takerdunud. Valmis on neli peatükki. Põhjalikult arutatakse selle projekti taaselustamise vajadust.

 

ÜEKN-i tegevjuhi palkamine


Osalise ajaga ÜEKN-gu tegevjuhi palkamise küsimuses esitasid informatsiooni Laas Leivat ja Marju Rink-Abel. Marju Rink-Abel teatas, et selles suhtes on eeldused head.

 

Eesti Okupatsioonimuuseumi küsimus


Suurt pahameelt on tekitanud Okupatsioonimuuseumi nime muutmise otsus. Mitmed delegaadid võtsid selles suhtes sõna ning avaldasid rahulolematust otsuse üle.

 

Valimised


Uueks ÜEKN-i esimeheks valiti Laas Leivati ettepanekul Marju Rink-Abel ja laekuriks Jaak Juhansoo ning abilaekuriks majandusdoktori kraadiga Maia Linask (USA). ÜEKN-i põhikorra alusel määravad liikmesmaad ülejäänud juhatuse liikmed oma koosseisust.

 

Tegevuskava ja eelarve


Leelo Pukk tegi Rootsi delegatsiooni nimel ettepaneku korraldada järgmine täiskogu koosolek 2018. aasta  aprillis Stockholmis. Koos sellega toimuks staazikas julgeoleku sümpoosium, kuhu kutsutakse esinema nimekad eriteadlased. Täiskogu kinnitas ettepaneku heaks.


Marcus Kolga selgitas, et umbes 200,000 eestlast elavad nüüd väljaspool Eesti riiki. Ta selgitas, et  mitmetel rahvastel on parlamentides välisriikides elavate kodanike esindjad. ÜEKN-i tegevuskavva võeti arutada võimalust EV valitsuse esindajatega väliseestlaste esindaja koha loomist valituse juures.


Eelarve võeti vastu 50,000 USD väärtuses. Võeti vastu ka otsus, et sel aastal ÜEKN mingisuguseid toetusi ei jaga. Täiskogu viljakas koosolek lõppes ühise õhtusöögiga.

 

Priit Parming


Vaba Eesti Sõna

Tellimine

"Vaba Eesti Sõna" PDF-i täisversioon on tasuline. Kasutajakonto saamiseks tuleb täita tellimus. Maksmise ja tellimise info vaata sisukorrast Lehe tellimine. Tasuda saate krediitkaardiga PayPal'i kaudu siit.

Full PDF version of the paper costs $60 per year. To open your account, please click for more info Lehe tellimine. You can pay directly through PayPal. This is the safer, easier way to pay online.

Toeta ajalehte

Toeta siin Vaba Eesti Sona!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Eesti Rahvuskomitee

eanc logo

NY Eesti Maja

em logo

Eesti Abistamiskomitee

erc logo

Järvemetsa Fund

2014 metsavaim

ESFUSA

eutf logo

Eesti Arhiiv USA's

eausa logo

LA Eesti Maja

laem logo

Kanada Metsaülikool

metsaulikool logo