Sisene kasutajana

Anneta TNP Toetusfondi

Toeta siin Vaba Eesti Sõna!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Otsing

Digiteeritud eesti ajalehed

digilehed

 

Jaanuari keskel avalikustatud Eurobaromeetri uuringu kohaselt eelistab 70 protsendi eurooplastest  taastuvenergiat, vastates küsimusele millist energiavaldkonda puudutavat valikut tuleks eelistada järgmise 30 aasta jooksul. Uuring, mille käigus küsitleti 25,525 inimest Euroopa Liidu liikmesriikidest näitas, et ülekaalukalt kõrgeima toetusega taastuvenergia kõrval eelistas 28 protsenti energiatõhusust puudutavaid meetmeid ja 18 protsenti toetasid tuumaenergiat. Kõige vähem toetust avaldati fossiilenergiast toodetud energiale. “Tulemused jagunevad suhteliselt ühtlaselt erinevate liikmesriikide osas,” nentis Rene Tammist Eesti Taastuvenergia Kojast. Eestis läbiviidud küsitlus näitas, et järgmise 30 aasta prioriteedina energeetika valdkonnas toetas 58 protsenti küsitletutest taastuv-energiat. 25 protsenti küsitletutest energiatõhususe meetmeid ja 14 protsenti toetas tuumaenergiat. “Ajal, mil Eesti riik on jõuliselt sidumas Eesti tuleviku aastakümneteks põlevkivienergeetikaga, toetab seda tootmisviisi vaid 7 protsenti inimestest”, kommenteeris Tammist uuringu tulemusi. Uuring, mille eesmärk oli analüüsida kodanike meelsust õhukvaliteedi parandamise ning õhusaaste allikate kohta tuvastas, et koguni 29 protsenti eestlastest arvab, et uue Euroopa Liidu õhukvaliteedi strateegia peaks seadma prioriteediks energiamajandusest tuleneva õhusaaste parandamise. “Eestis on täpsemalt kaardistamata fossiilkütuste kasutamisest tulenevad mõjud inimeste tervisele, aga sarnasest uuringust Harvardi Meditsiiniülikooli teadurite poolt, mis võtab arvesse kivisöest elektri tootmise olelusringi kaevandamisest, tootmise ja ülekandeni, on selge, et fossiilenergia tootmine avaldab väga suurt mõju tööstuspiirkonnas elavate inimeste tervisele ja keskkonnale. Kui lisada need nõndanimetatud väliskulud fossiilenergia tootmiskuludele ei oleks selline tootmine enam taastuvenergiaga konkureeriv”, lisas Tammist. “Saastaja maksab” põhimõtet, mille kohaselt tootmise väliskulud keskkonnale ja tervisele tuleb tasuda tootjal kas keskkonnatasude või muude meetmete kaudu, toetas 85 protsenti küsitletutest, Eestis toetas “saastaja maksab” põhimõtet kokku 86 protsenti.   taastuvenergeetika.ee  

Tellimine

"Vaba Eesti Sõna" PDF-i täisversioon on tasuline. Kasutajakonto saamiseks tuleb täita tellimus. Maksmise ja tellimise info vaata sisukorrast Lehe tellimine. Tasuda saate krediitkaardiga PayPal'i kaudu siit.

Full PDF version of the paper costs $60 per year. To open your account, please click for more info Lehe tellimine. You can pay directly through PayPal. This is the safer, easier way to pay online.

Toeta ajalehte

Toeta siin Vaba Eesti Sona!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Eesti Rahvuskomitee

eanc logo

NY Eesti Maja

em logo

Eesti Abistamiskomitee

erc logo

Järvemetsa Fund

2014 metsavaim

ESFUSA

eutf logo

Eesti Arhiiv USA's

eausa logo

LA Eesti Maja

laem logo

Kanada Metsaülikool

metsaulikool logo