Sisene kasutajana

Anneta TNP Toetusfondi

Toeta siin Vaba Eesti Sõna!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Otsing

Digiteeritud eesti ajalehed

digilehed

 

“Ühendada laialipillutatud eesti rahvas, säilitada eesti keel”; Johan Kõpp, Stockholm 1970 Möödunud kevadel ÜEKN täiskogu otsusega loodud ÜEKN meediagrupp esitas Rahvuskaaslaste konverentsil Tallinnas 30.9.-1.10 2011 oma senise töö tulemusi ja juhatas sisse edasiviivaid seminare. Osalesid kõik (väljaarvatud üks) teadaolevad väliseesti ajalehtede esindajad, mõlemad Toronto veebide loojad, mitmed keskorganisatsioonide tipud ja esindajad, eesotsas ÜEKN esimehe Jaak Juhan-sooga. Grupi koordinaator Hain Rebas tutvustas tegevuse eesmärke ja võttis kokku seni saavutatu.  SUHTED Konstateeriti sissejuhatavalt, et ÜEKN ja ta meediagrupp ei saa anda väliseesti ajalehtede omanikele ega toimetajatele mingeid otseseid juhtnööre, kuna ajalehenduse probleemide lahendamine lasub eeskätt ajalehtede omanike ja toimetajate õlgadel. ÜEKN ja ta meediagrupp võiks aga esindada meie ajalehtede mitmetuhandete lugejate ja kaastööliste, s.t. tarbijate huvisid, kõikidele ühise eesmärgiga, et lehed jätkaksid ilmumist, hea sisuga ja ja otstarbekates vormides.  Meediagrupp pakub siinpuhul võimalusi organiseerimiseks ja kreatiivseteks, struktureeritud koosolekuteks, nagu nüüd Tallinnaski; muide, esimest korda pagulusaastakümnete vältel. Toetudes oma laiadele kogemustele võime pakkuda alternatiivseid mõtteid, kontaktvõrke, lahendusvariante, diplomaatiat, vigade vältimist ja isegi osalist finantseerimist.  Eelkõige aga – koordineeritud süsteemsust, entusiasmi ja tulemuslikkust.    EELSEMINAR Enne kui mindi töögruppidesse kuulati neljapäeval 29. sept. täiskoosseisus “tegijate” Sulev Valneri, Marcus Kolga ja Vaado Sarapuu ettekandeid, arutati üldsõnalisemalt välis-eesti ajakirjanduse ja veebinduse olu-kordi ja võimalusi.    AJALEHENDUS Oma töökoosolekuil reedel ja laupäeval (30. sept ja 1. okt.) jõudis "ajalehegrupp" (juhtis Jüri Estam) kolme nn. ettepanekuni – et Rahvus-kaaslaste programm (RKP) aitaks majandada välis-eesti lehtede regulaarset väljaandmist, toimetajate 2-3 päevalist töökoosolekut lähemal ajal ja ühe ühise toimetaja ametikohta Eestis. Siiski ütleb senine kohapealne kogemus, et EW riigieelarve muutmine ajalehtede kasuks võib olla vaid kaugema tuleviku muusika. Teatavasti on Toronto Tartu College’i president Jaan Meri võtnud vedada edaspidist "ajalehenduse" grupitööd, luues VEAG (Välis-Eesti Ajakirjanduse Grupp), kuhu nüüd kuuluvad kõik välis-eesti ajalehtede esindajad, kavaga kutsuda lähemal ajal ajalehtede esindajad kokku järgmiseks tööseminariks.    VEEBINDUS “Veebinduse” töögrupp (juhtis Taave Vahermägi) analüüsis globaalse eestlaskonna side ja informatsiooni vajadustasandeid, erinevate gruppide huvisid ja loodava globaalse eesti veebiportaali võimalusi neid huvisid rahuldada. Tervitati Torontos toimetatud www.globalestonian.com  (Marcus Kolga) lavale tulekut. Tehnilistel põhjustel jäädi esialgu äraootavale seisukohale www.eesti.ca  (Vaado Sarapuu) osas, kusjuures arvati, et mainitud veebilehed võiksid tarbijate huvides üksteist vabalt täiendada.  Konstateeriti Allan Meiusi kärbitud äriplaani olemasolu. Sooviti esitada järgmisel ÜEKNi täiskogul ülevaade (monitooring) ja analüüs välis-eesti veebiressursside arengust, nende mõjust ka välis-eesti ajalehtedele ning anda soovitus ÜEKNu edaspidiseks suhtumiseks.   MEEDIAGRUPP ÜEKNi neljameheline meediagrupp (Jaan Meri, Aho Rebas, Taave Vahermägi, Hain Rebas)  - toetab VEAGi mõtet taas koguneda lähemal ajal,  - jälgib aktiivse huviga Toronto veebilehtede (www.eesti.ca ja www.globalestonian.com) arengut ja soovitavat koostööd, - peab koostöös eeskätt ajalehegrupiga vajalikuks esineda Eesti haridusminister Jaak Aaviksoole, kultuuriminister Rein Langile ja nende kaastöölistele, tutvustamaks, milleks väliseesti ajalehed vajavad riiklikke toetusi.  - soovitab seepärast luua ministeeriumites esitamiseks välis-ajalehenduse ratsionaliseerimis- ja äriplaani, mis keskenduks märksõnadele sümbioos, sõltumatus ja sünergia.   Stockholmis/Göteborgis/Torontos, laup. 21. okt. 2011.a.   Jaan Meri, Aho Rebas, Taave Vahermägi, Hain Rebas      

 

Tellimine

"Vaba Eesti Sõna" PDF-i täisversioon on tasuline. Kasutajakonto saamiseks tuleb täita tellimus. Maksmise ja tellimise info vaata sisukorrast Lehe tellimine. Tasuda saate krediitkaardiga PayPal'i kaudu siit.

Full PDF version of the paper costs $60 per year. To open your account, please click for more info Lehe tellimine. You can pay directly through PayPal. This is the safer, easier way to pay online.

Toeta ajalehte

Toeta siin Vaba Eesti Sona!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Eesti Rahvuskomitee

eanc logo

NY Eesti Maja

em logo

NY Eesti Kool

nyek logo

Eesti Abistamiskomitee

erc logo

Järvemetsa Fund

2014 metsavaim

ESFUSA

eutf logo

Eesti Arhiiv USA's

eausa logo

LA Eesti Maja

laem logo

Kanada Metsaülikool

metsaulikool logo