Sisene kasutajana

Anneta TNP Toetusfondi

Toeta siin Vaba Eesti Sõna!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Otsing

Digiteeritud eesti ajalehed

digilehed

gaidid 1957

USA eesti gaidjuhtide aastakoosolek 1957. a.   Foto: H. Roomeri

Eesti gaidlus tähistab käesoleval aastal 100. sünnipäeva! Liikumine, mis sai  alguse vabas Eestis, võttis tollal sihiks kasvatada häid kodumaa tütreid; paguluses sai gaidluse rahvuslik ja isamaaline osa eriti oluliseks.


Gaidid paguluses hoidsid oma armast organisatsiooni elus lootes, et ühel päeval saab Eesti jälle vabaks ja taastatakse eesti gaidlus kodumaal. Gaidüksused väljaspool Eestit osalesid asukohamaa gaidide üritustel, maailmalaagrites ja paraadidel, kus alati võeti eesmärgiks Eestit ja tema olukorda tutvustada. Tänapäeval on gaididel võimalik osaleda üritustel, maailmalaagrites ja paraadidel ka Eestis.


Aga alustame algusest! Leheküljelt www.gaidid.ee loeme järgmist: „Gaidide tegevus Eestis tugineb 1907. aastal Inglismaal Lord ja Leedi BadenPowelli poolt loodud rahvusvahelise skautluse ja gaidluse põhimõtetele. Esimesed gaidiüksused tekkisid Eestis 1919. aastal ning Eesti Gaidide Malev loodi 1920. aastal.

 

[Esimene iseseisev gaidmalev asutati Tallinnas 21. märtsil 1920.] 1922. aastast alates olid Eesti gaidid Rahvusvahelise Komitee liikmed. 1928. aastal, kui loodi gaidide maailmaorganisatsioon WAGGGS (World Association of Girl-Guides and Girl-Scouts), oli Eesti Gaidide Malev üks selle asutajaliikmeid.


Viimased täpsed andmed gaidide arvu kohta enne gaidluse keelustamist Eestis 1940. aastal pärinevad aastast 1938, mil Eesti Gaidide Maleval oli 2538 liiget ja gaidid tegutsesid kõigis maakondades. Seoses Eesti okupeerimisega Nõukogude Liidu poolt keelustati gaidlus Eestis. 1944. aasta sügisel olid paljud inimesed II maailmasõja sündmuste tõttu sunnitud lahkuma oma kodudest ning suunduma välismaale. Gaidijuhid jätkasid eesti noorsootööd esmalt põgenikelaagreis Saksamaal, Rootsis ja Taanis. Eesti gaidijuhid hoidsid võõrsil alles Eesti gaidluse traditsioonid ja ajaloolise järjepidevuse, mis on kestnud tänaseni.


Gaidlus taastati Eestis 1988/89, kui taasasutati Eesti Gaidide Malev (26. augustil 1989) ja loodi Eesti Gaidide Ühendus (21. oktoobril 1989). Mõlemad organisatsioonid registreeriti 26. oktoobril 1989. aastal Eesti NSV Haridusministeeriumis.

 

1992. aastal moodustati Eesti Gaidide Maleva ja Eesti Gaidide Ühenduse Koostööliit, mis võeti 1993. aastal WAGGGS-i vaatlejaliikmeks. 1999. aastal ühines Eesti Gaidide Ühendus Eesti Gaidide Malevaga, muutes oma nime Eesti Gaidide Liiduks. Väljaspool Eestit tegutsenud eesti gaidide organisatsiooni juhid olid nõus nimetama oma organisatsiooni ümber Välis-Eesti Gaidide Liiduks. Seega tegutseb alates 1999. aastast Eestis üks gaidide organisatsioon Eesti Gaidide Liit, mis 2001. aastal sai taas gaidide maailmaorganisatsiooni täisliikmeks.

 

2020. aastal on gaidiüksusi Eestis 11 maakonnas ning peale Eesti veel Kanadas ja USA-s.”


Üle aastate on eesti gaidüksusi tegutsenud väljaspool Eestit mitmel pool maailmas alates põgenikelaagritest Saksamaal ja Austrias ning edaspidi Argentiinas (1951-1974), Austraalias (1950-1994), Brasiilias (1968-1976), Inglismaal (1947-1951), Kanadas (esimene gaidüksus asutati 1949), Rootsis (1945-2007), Saksamaal (1944-1994), Taanis (1945-1948) ja USAs (esimesed gaidüksused loodi 1949). Praegu juhib Kanada ühendatud gaid-skautmalevat nskm Aleks Kivi ja USA Eesti Gaidide Malevat ngdr Hillevi Ets. Eesti Gaidide Liidu Peagaid Eestis on ngdr Merili Laul.

 

Välis-Eesti katusorganisatsiooni ehk Välis-Eesti Gaidide Liidu juht on gdr Ingrid Kütt. Juhtkonna tööd on aastate jooksul aidanud kooskõlastada gaiderkogud. Kanada Gaiderkogu juhib praegu gdr Tiiu Remmel ja USAs gdr Tiina Ets; Rootsis noorte tegevust ei ole, aga Gaiderkogu tegutseb edasi, juhiks gdr Maj-Lis Liiv. Alles mõne aasta eest lõpetas Austraalia Gaiderkogu tegutsemise, viimane juhataja oli gdr Hele-Mall Risti. Eestis on gaiderkogu juhataja gdr Aira Laul.

 

jarvemetsa 1957

Nagu igal pool maailmas, heiskavad USA eesti gaidid Eesti lipu koos asukohamaa lipuga. Laager toimus 1957. a. Lakewoodis, New Jersey. Foto: Meeta Liiv


Kogu sajandi vältel on gaidlus sisestanud tüdrukutele enesekindlust ja oskusi toime tulla oma kodus, ühiskonnas ning nii linnas kui ka metsas. Ükskõik, kus nad maailmas ka ei asu, on iga gaid teise gaidi õde. Neil on ühised arusaamad ja tõekspidamised, nad annavad sama tõotuse ja peavad kinni samadest seadustest ja kommetest. Nad saavad läbi katsete ja mängude õppida asju, mida koolis ega kuskil mujal ei õpetata ja suudavad end igasugustes olukordades proovile panna. Gaidlikus ringis sõlmitakse eluaegseid sõprusi, õpitakse tundma loodust, austama oma päritolu ja asukohamaad. Välismaal on Eestit tutvustatud igal võimalikul juhul.


Väljaspool Eestis asuvate eesti gaidüksuste liikmeid on juba kolmandat ja neljandat põlvkonda. Neil on võimalik käia Eestis laagrites ja kutsuda Eestist aatekaaslasi oma laagritesse. See pakub ka võimalust harjutada eesti keelt ja paremini tundma õppida oma esivanemate maad.


Juubeliaastal kogub Välis-Eesti Gaidide Liit gaidlusega tegelenud isikute elulugusid – nende, kes kodumaalt lahkununa hakkasid juba põgenikelaagrites gaidüksusi moodustama; nende, kes võtsid vaevaks uuel maal uue elu sisseseadmise kõrval eesti gaidliku liikumise põhimõtete edasikandmise; nende, kes tänagi leiavad, et eesti gaidlust on väärt edasi viljeleda, ükskõik kus eesti noored laias maailmas asuvad.


Eesti gaidid on nüüd ja edaspidi – alati valmis!


Tiina Ets, gdr

Tellimine

"Vaba Eesti Sõna" PDF-i täisversioon on tasuline. Kasutajakonto saamiseks tuleb täita tellimus. Maksmise ja tellimise info vaata sisukorrast Lehe tellimine. Tasuda saate krediitkaardiga PayPal'i kaudu siit.

Full PDF version of the paper costs $60 per year. To open your account, please click for more info Lehe tellimine. You can pay directly through PayPal. This is the safer, easier way to pay online.

Toeta ajalehte

Toeta siin Vaba Eesti Sona!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Eesti Rahvuskomitee

eanc logo

NY Eesti Maja

em logo

Eesti Abistamiskomitee

erc logo

Järvemetsa Fund

2014 metsavaim

ESFUSA

eutf logo

Eesti Arhiiv USA's

eausa logo

LA Eesti Maja

laem logo

Kanada Metsaülikool

metsaulikool logo